Yleinen toimitusehto on Vapaasti Mastermarkin varastossa Turussa. Reklamointiaika on 7 päivää toimituksesta. Myyjä on vapaa kaikesta vastuusta, jos ei voi toimitusvelvollisuuttaan täyttää itsestään riippumattomasta syystä, kuten sodan, liikekannallepanon, lakon, sulun, tulipalon, tapaturman, kuljetusvaikeuksien tai muun ylivoimaisen esteen takia, taikka sen johdosta, että tehdas tai tavarantoimittaja ei täytä toimitusvelvollisuuttaan.

TOIMITUSAIKA

Ennakkotilaukset toimitetaan alkaen vko 12. Poikkeavasta toimitusajasta Mastermark Oy ilmoittaa tilaajalle.

TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolain 523/1999 10 §:n ja 24 §:n ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste. Laadittu 28.4.2021.